روز جمعه به دلیل حادثه غرق لنج صیادی ایرانی در ١٠٠ مایلی آب های پاکستان، ملوانان ایرانی، با عملیات هلی‌برد توسط نیروی دریایی و گارد ساحلی جمهوری اسلامی پاکستان نجات یافته و تحویل مقامات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر کراچی شدند.

اقدامات لازم برای انتقال صیادان نجات یافته به کشورمان در دست انجام است.