خوان کارلوس وارلا گفت: وزارت خارجه پاناما یک نامه دیپلماتیک مبنی بر موافقت با استرداد رییس جمهور پیشین دریافت کرده است.   

دولت پاناما در ماه سپتامبر سال گذشته از کشورهای آمریکایی خواست تا در صورت ورود "ریکاردو مارتینلی" به این کشورها، او را بازداشت کنند و تحویل دهند و اینترپل نیز ماه گذشته حکم بازداشت بین‌المللی او را صادر و به کشورهای عضو ابلاغ کرد.

ریکاردو مارتینلی، رئیس جمهوری سابق پاناما به اتهام "جاسوسی سیاسی" در آمریکا بازداشت شد.

مقامات پانامایی مارتینلی را متهم کرده‌اند که هنگام تصدی سمت ریاست جمهوری بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، با استفاده از منابع دولتی، بیش از یکصد و پنجاه تن از مخالفان خود را زیر نظر گرفت و به "جاسوسی سیاسی" از آنان پرداخت.

سال گذشته میلادی و پس از صدور حکم بازداشت مارتینلی توسط دادستانی پاناما، او این اقدام را دارای انگیزه‌های سیاسی و نتیجه خصومت شخصی دانست و رئیس جمهوری کنونی پاناما را متهم کرد که به جای جبران نقاط ضعف خود درصدد پیگرد او برآمده است.

وی هرگونه تخلفی در دوره ریاست جمهوری را تکذیب کرده و گفته است که خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهوری کنونی، در نظر دارد با به جریان انداختن پرونده‌ای براساس اتهامات بی‌اساس، افکار عمومی را از ناکامی خود منحرف کند.