کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه به ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بررسی رویدادهای فرهنگی خواهد پرداخت.

همچنین در روز سه شنبه کمیسیون فرهنگی به ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه سوم می‌پردازد.