یک آزمایش ساده نشان داده است که گوشی آیفون حدودا ۱۰ ثانیه در برابر آتش مقاوم است، البته اگر این زمان افزایش یابد، به احتمال زیاد به آن آسیب وارد می‌شود.