­تصاویر ویدیویی که پلیسآریزونا این هفته منتشر کرد نشان می‌دهد افسران پلیس فردی را که در راهرو مجتمع آپارتمانی ایستاده به شدت کتک می‌زنند. 

پس از انتشار این تصاویر برخی از افسران پلیس تعلیق شدند و بازرسی برای پی بردن به علت حادثه آغاز شد. 

پلیس مسا (Mesa) گفت: روز ۲۳ مه زنی با اداره پلیس تماس گرفت و گفت: همسر پیشین او می‌خواهد به زور وارد آپارتمان محل سکونتش شود. 

پلیس پس از حضور در صحنه با اریک ریز (Erick Reyes)، همسر پیشین زن و رابرت جانسون ۳۳ ساله در راهرو و در نزدیکی آسانسور روبرو می‌شود. اریک تنها ۲۰ سال داشت. 

افسران پلیس هر دو نفر را بارزسی بدنی کردند و آنها را روی زمین نشاندند. اریک ریز از فرمان پلیس پیروی می‌کند، اما رابرت جانسون کنار دیوار خم می‌شود و پلیس فرمان خود را تکرار می‌کند. 

تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد که افسران پلیس با خشونت دارند او را وادار می‌کنند روی زمین بنشیند و با مشت به سر و صورت او می‌کوبند و او را بازداشت می‌کنند. 

وکیل جانسون گفت: موکلش هیچ تهدیدی نداشت و در این حادثه پلیس به استفاده‌ آشکارا و بیش از اندازه از زور متهم گشت.

چهار افسر پلیس درگیر در این حادثه به حال تعلیق درآمده اند و بازرسی‌ها در علت حادثه ادامه دارد.