موضوع کلاه برداری از بازیکنان مطرح فوتبال همانند سال های قبلا ادامه دارد و این بار یکی از بازیکنان مطرح طعمه این افراد سود جو شده است.

 

 این افراد سودجو با فروش یک واحد مسکونی به یکی از بازیکنان مطرح تیم پایتخت در جزیره کیش سر این بازیکن را کلاه گذاشتند.

 

طبق شنیده های خبرنگار نامه نیوز، این افراد سودجو خانه مذکور را علاوه بر این بازیکن سرشناس، به چند نفر دیگر هم فروخته اند!

 

این فوتبالیست مطرح اما قصد رسانه ای کردن این داستان را ندارد و می خواهد در سکوت خبری کار را پیش ببرد و پیگیری قضایی انجام دهد.