قرار است که در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از تکنولوژی ویدیو چک استفاده شود. همانطور که در لیگ ایتالیا هم چنین اتفاقی افتاد. این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد. سرمربی تیم ملی ایران هم درباره استفاده از این تکنولوژی نظر جالبی دارد. کی روش می گوید: «ویدیو چک مثل کودکی است که تازه متولد شده. همه کودکان در بازی یک بار زمین می خورند و این طبیعی است. مهم این است که مداوم به جلو حرکت شود و مردم بدانند چه اتفاقی می افتد. چراکه فوتبال برای مردم است و ما نمی توانیم اعتبار آن را مختل کنیم.»