ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه گفت: اقدام آمریکا در اعمال تعرفه گمرکی واردات فولاد و آلومینیوم عملاً تحریم اتحادیه اروپا،‌کانادا و مکزیک است.

 

پوتین تأکید کرد: در واقع شرکای ما فکر می‌کردند که هرگز تحت تأثیر چنین سیاست‌های مخربی مرتبط با اعمال محدودیت و تحریم قرار نخواهند گرفت که البته ما امروز شاهد وقوع این اتفاق هستیم.

 

 رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد: اعمال تعرفه‌های حمایت‌گرایانه بر فولاد و آلومینیوم وارداتی به آمریکا نه تنها از اروپا بلکه برای کانادا و مکزیک در واقع همان تحریم است که با عبارت‌های دیگر معرفی می‌شود.

 

پوتین گفت: در حقیقت همین اتفاق افتاده است اما آیا آنها نیز شبه جزیره کریمه را به خود الحاق کرده‌اند؟

 

 رئیس‌جمهور روسیه گفت: تعرفه‌های اعمال شده بر مبنای منافع ملی آمریکا تعریف شده‌اند و این مسئله ما را بر لزوم ایجاد قوانین در دو حوزه امنیت ملی و همکاری اقتصادی واقف می‌کند.