رویترز گزارش داد، جاکوب زوما، رئیس‌جمهوری سابق آفریقای جنوبی با ۱۶ اتهام جعل، اخاذی و پولشویی در ارتباط با قرارداد خرید ادوات نظامی از اروپا با هدف ارتقای نیروهای مسلح آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید در ۱۹۹۴ متهم است.

انتظار می‌رود دادستان‌های آفریقای جنوبی و وکلای زوما بر سر تاریخ شروع دادگاه بحث کنند؛ این نمونه‌ای نادر از دادگاهی شدن یک رهبر آفریقایی بابت اقداماتش محسوب می‌شود. دادستان کل آفریقای جنوبی اخیرا درخواست زومای ۷۶ ساله را برای به تعویق انداختن جلسه امروز دادگاه رد کرده بود. سرعت دادگاهی شدن زوما نشان دهنده افول نفوذ او از زمان برکناری از قدرت و روی کارآمدن سیریل رامافوزا، ‌معاون سابق اوست.

رامافوزا مبارزه با فساد را اولویت دولتش قرار داده و به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و احیای اقتصاد بیمار آفریقای جنوبی است. حامیان زوما می‌گویند این رئیس‌جمهوری سابق که حکومت ۹ ساله‌اش با رکود اقتصادی و سقوط نرخ اعتبار همراه بود، قربانی اتهامات سیاسی شده است.