خبرگزاری آسیا گزارش داد، طبق گزارش وزارت اتحاد سئول،‌ این تیم ۱۴ عضوی به رهبری چون هائه – سونگ، معاون وزیر اتحاد کره‌ جنوبی امروز برای بررسی شرایط راهی کائسونگ یک شهر مرزی واقع در کره شمالی می‌شوند.

به دنبال نشست ماه آوریل و مه میان کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مون جائه این، رئیس‌جمهور کره‌ جنوبی دو کره تصمیم به افتتاح دفتر رابط در کوتاه ترین زمان ممکن و ارتقای تعاملات دوجانبه گرفتند.

دو کره از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ یک مجتمع صنعتی مشترک را اداره می‌کردند.

همکاری با نیروی کار ارزان و کارآمد کره شمالی نمونه موفقی از همکاری اقتصادی میان دو کره است اما کره‌ جنوبی در اعتراض به ادامه تحریکات موشکی و هسته‌ای کره شمالی این مجتمع صنعتی را در اوایل ۲۰۱۶ تعطیل کرد. با این حال گشایش دفتر رابط به عنوان اولین گام در اجرای وعده‌های رهبران دو کره در نشست‌های اخیر به شمار می‌رود.

کره شمالی و همسایه جنوبی آن ماه آوریل توافق کردند یک معاهده صلح رسمی در اواخر امسال به امضا رسانده و رسما جنگ ۶۵ ساله میان دو کشور را خاتمه دهند.