همچنین برخی راهپیمایان پلاکاردهایی در دست دارند که طبق آن خواستار استیضاح طرح ۲۰۳۰ هستند.

 

این در حالی است که این طرح مدت‌هاست متوقف شده است.

توزیع برگه‌هایی علیه لایحه FATF و طرح ۲۰۳۰ در راهپیمایی رو قدس +عکس

توزیع برگه‌هایی علیه لایحه FATF و طرح ۲۰۳۰ در راهپیمایی رو قدس +عکس