عباس آخوندی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دریافت ۱۱ هواپیمای جدید بوئینگ در این شرایط امکان پذیر است یا خیر گفت: ما از تمام ظرفیت‌های قانونی و قراردادی استفاده می کنیم. ما باید در هر شرایطی بتوانیم  با تکیه بر ظرفیت های موجود در  قالب قرارداد اقدام کنیم.