عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران درباره لزوم حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: وظیفه ماست در جمع مردم باشیم، سی و هشت سال است این اتفاق می‌افتد، دفاع از مظلوم وظیفه ماست.

وی تاکید کرد:  ما بر بیعت خودمان استوار هستیم. دنیا باید ببیند و بداند مردم ایران بر اصول خود پایبند هستند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای ایستادگی تا تحقق حق حتما باید بایستیم ، وقتی همه کفر جمع شدند و از باطل دفاع می‌کنند وظیفه دنیای اسلام است که با هم متحد شوند و کمک کنند.