سردار اشتری با حضور در راهپیمایی روز قدس عنوان کرد: حضرت امام می‌گفتند روز قدس روز اسلام است و همه مردم مسلمان دنیا برای امروز مراسم دارند و از مظلومان و کشور فلسطین حمایت می‌کنند.

وی افزود: مردم ایران هم با لبیک به فرمان حضرت آقا با تمام وجود حضور پیدا کردند و مشت محکمی بر دهان استکبار زدند.