یک پیرمرد در استرالیا برای اینکه بتواند یک کروکودیل را بگیرد لباسش را روی چشمان این حیوان انداخت، اما وی با حمله این خزنده مواجه شد.