دکتر عباس زاده که چندی قبل مهمان کافه خبر بود درباره بیماری های بچه های سندروم داون گفت و بیمه ای که امیدوار است دولت به رایگان در اختیار این بیماران قرار دهد. صحبت های او را در ویدئوی زیر بشنوید.