محمد جواد جمالی نوبندگانی در رابطه با تاکید رهبری بر حفظ وحدت در موضوع برجام گفت: من بارها هم گفته‌ام، برجام در ابتدا مخالفان و موافقان خود را داشت، هرکدام هم به نحوی اعتراض یا موافقت خود را در این موضوع مطرح کردند، اما در حال حاضر مسئله از چارچوب قبلی خارج شده است و به حوزه منافع ملی و امنیت ملی ما مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: بهتر است وقتی در مسئله‌ای که وسعت ابعاد آن به منافع ملی کشور می‌رسد، دست از شماتت یکدیگر برداریم، اگر اینکار را نکنیم در زمین دشمن بازی کرده‌ایم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با بیان اینکه رهبری بارها تاکید کرده‌اند از تیکه پرانی در موضوع برجام جلوگیری کنیم، گفت: با وجود تاکید رهبری برموضوع وحدت درموضوعاتی مثل برجام بازهم شاهدیم که گروهی همواره کار خود را می‌کنند و باعث ایجاد تفرقه می‌شوند، علاوه براین انرژی افرادی هم که در این زمینه در حال تلاش هستند را هدر می‌دهد. بلوغ سیاسی افراد در چنین برهه‌هایی مشخص می‌شود و متاسفانه بسیاری از سیاستمداران ما با اقدامات خود نشان می‌دهند از این بلوغ سیاسی به دور هستند.

جمالی گفت: متاسفانه ما گاهی خودمان را بیشتر از کشورمان دوست داریم، اقدامات بعضی افراد که ریشه در خودنمایی دارد نشان می‌دهد خودشان اولویت هستند و منافع ملی کشور را نادیده می‌گیرند.