آویخای ادرعی افزود: این تمرین با هدف افزایش قدرت و آمادگی نیروها برای مواجهه با سناریوی جنگ انجام شد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اضافه کرد: در این تمرین نظامی صدها تن از نیروهای ذخیره از همه یگان ها مشارکت کردند.

ازسوی دیگر «امیکام نورکین» فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی گفت: ما در مقابله با همه این چالش ها موفق شدیم و اماده انجام هرگونه فعالیتی هستیم که به آن نیاز خواهیم داشت.

در این تمرین هوایی صدها جنگنده، بالگرد نظامی و هواپیمای ترابری مشارکت داشتند.

منابع صهیونیستی گزارش دادند: این تمرین نظامی پیامی به مقاومت در نوار غزه است به ویژه در سایه برگزاری تظاهرات بازگشت در مرز این باریکه و سرزمین های اشغالی.

قرار است یازدهمین جمعه از تظاهرات بازگشت امروز با عنوان جمعه میلیونی قدس در غزه و سرزمین ها اشغالی برگزار شود.

مردم فلسطین در غزه از روز ۳۰ مارس (جمعه ۱۰ فروردین) مصادف با سالگرد «روز زمین» راهپیمایی موسوم به «راهپیمایی بزرگ بازگشت» در منطقه مرزی بین غزه و رژیم صهیونیستی برگزار کردند.

فلسطینیان از سال ۱۹۷۶ تاکنون روز ۳۰ مارس را به عنوان روز زمین فلسطینی نامگذاری کرده و آن را گرامی می دارند.