تارنمای «الاهرام» نوشت، شریف اسماعیل نخست وزیر پیشین مصر سه شنبه گذشته و چند روز پس از مراسم تحلیف السیسی برای دور جدید ریاست جمهوری استعفا کرده بود.

عرف در مصر اینگونه است که با آغاز به کار رئیس جمهوری جدید، دولت استعفا می کند و رئیس جمهوری، نخست وزیر جدیدی معرفی می کند و اسامی وزیران را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان می فرستد اما قانون اساسی، استعفای دولت در صورتی که رئیس جمهوری برای بار دوم به این پست انتخاب شود، ضروری نمی داند.

دولت شریف اسماعیل ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۵ و پس از استعفای «ابراهیم محلب » نخست وزیر پیشین تشکیل شد و پس از آن کابینه دوبار در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ ترمیم شد و بالاخره سه شنبه گذشته استعفا کرد. 

مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی شنبه گذشته در پارلمان این کشور برگزار شد.