سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به افزایش بار ترافیک شمال به جنوب محور چالوس گفت: برابر تدابیر اتخاذ شده توسط پلیس راه راهور ناجا و به جهت روان سازی ترافیک، تردد خودروها دقایقی پیش از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع شد. 

وی اضافه کرد: بدیهی است با تخلیه کامل بار ترافیکی جنوب به شمال این محور تا ساعاتی دیگر محور کرج - چالوس از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد شد.