۷ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ برزیل زمان باقی مانده است. برزیل یکی از مدعیان کسب جام قهرمانی در این دوره محسوب می‌شوند. سلسائو در ۴ سال قبل در شرایطی که میزبان بودند از رسیدن به فینال باز ماندند و این آلمان قهرمان آن تورنمنت بود که شکستی تلخ و بی سابقه را در نیمه نهایی بر آن‌ها تحمیل کرد.

بر این اساس گزارشی درباره ستارگانی که شماره ۱۰ سلسائو را در ادوار تاریخ جام‌های جهانی بر تن کرده‌اند، منتشر شده است.

جام جهانی ۱۹۵۰: دنیلو

جام جهانی ۱۹۵۴: پینگا

جام‌های جهانی ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۶۶ و ۱۹۷۰: پله

جام‌‌های جهانی ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸: رولینو

جام‌‌های جهانی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶: زیکو

جام‌ جهانی ۱۹۹۰: سیلاس

جام جهانی ۱۹۹۴: رای

جام‌های جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲: ریوالدو

جام جهانی ۲۰۰۶: رونالدینیو

جام جهانی ۲۰۱۰: کاکا

جام‌های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸: نیمار