سرهنگ بزرگعلی نوری روز افزود: به دنبال تماس شهروندان و گزارش یک مورد مرگ مشکوک، عوامل فوریت های پلیسی در محل حاضر شدند.

وی اضافه کرد: پس از حضور پلیس در محل، ماموران متوجه بوی نامطبوع از این منزل مسکونی شدند و با بررسی های پلیسی مشخص شد که شیر گاز این خانه باز است.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار ادامه داد: در حال حاضر فرضیه های مختلفی درباره مرگ این زن مطرح است که می توان به گاز گرفتگی، خودکشی یا قتل اشاره کرد.

سرهنگ نوری تاکید کرد: جسد این زن تحویل پزشکی قانونی شده است و اظهار نظر قطعی منوط به دریافت گزارش نهایی از این نهاد رسمی است.