طاهر عبدالله اعلام کرد که تمامی مقدمات لازم برای ازسرگیری پروازهای میان سلیمانیه و تهران به پایان رسیده و هفته آینده و در تاریخ یکشنبه ۲۰ خرداد / ۱۰ ژوئن اولین پرواز پس از حدود ۹ ماه توقف پروازها انجام می‌‌شود.