«کی بیلی هاچسون» نماینده دائم آمریکا در ناتو در آستانه نشست وزرای دفاع این سازمان گفت: اتباع افغانستان دومین جمعیت بزرگ پناهندگان در اروپا را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بسیار مهم است که ما برای حفاظت از کشورهای خود تروریسمی را که از افغانستان صادر می‌شود متوقف کنیم زیرا این برای کشورهای اروپایی خوب نیست.

نماینده دائم آمریکا در ناتو در حالی پناهجویان افغان در اروپا را تروریست دانسته است که بسیاری از آنها به دلیل ناامنی و جنگ مجبور به ترک کشورشان شده‌اند.

این در حالی است که آمریکا خود به حمایت از گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان متهم است و با افزایش حملات هوایی، جنگ در این کشور را تشدید می‌کند.

نماینده دائم آمریکا در ناتو پناهجویان افغان را در حالی تروریست دانسته که آنها خود قربانی تروریسم هستند به دلیل ناامنی وادار به مهاجرت شده‌اند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که نماینده آمریکا در ناتو عمدا دست به مهاجر هراسی زده است زیرا پس از روی کار آمدن ترامپ مهاجر هراسی و مسلمان هراسی به سیاست غیر رسمی آمریکا تبدیل شده است.