این رسانه عرب زبان ادامه داد: طبعا قویترین نامزد در انتخابات ریاست جمهوری و بارزترین شخصیت سیاسی ترکیه در طول ۱۵ سال اخیر رئیس جمهور کنونی، رجب طیب اردوغان است که پیش بینی می‌شود این بار هم به آسانی پیروز میدان انتخابات شود.

طبق این مقاله، احزاب معارض اردوغان در حال حاضر شرایط مناسبی یافته اند که از سال ۲۰۰۲ که شاهد سیطره اردوغان و حزب عدالت و توسعه بودند، چنین نبود. از این رو، انتظار می‌رود دور اول انتخابات داغ و رقابتی باشد تا رقیب اردوغان برای دور دوم مشخص شود و این امر بر قدرت معارضان می‌افزاید که نامزد‌های آن‌ها نمایندگان بخش‌های متعددی از جامعه ترکیه و از مخالفان سیاست‌های نظام کنونی هستند و به همین دلیل، تقریبا محال است که اردوغان در دور اول انتخابات بدون دست کاری در نتایج، بتواند پیروز شود.

در این میان، دو نفر از نامزد‌های وابسته به احزاب معارض، میرال اکشنر و محرم اینجه، از فرصت پیروزی برخوردار هستند؛ اکشنر ریاست دومین حزب معارض، حزب الخیر را بر عهده دارد و از حزب جنبش ملی جدا شده است.

با وجود گرایش ملی اکشنر، دیدگاه سیاسی او بین جمهوری خواهی اتاتورک و تمایل به امپراطوری عثمانی در هم آمیخته است؛ آنچه که حزب او را نسخه‌ای معتدل‌تر از حزب جنبش ملی می‌کند.

در سوی دیگر، می‌توان اینجه را شخصیتی سیاسی و اجتماعی دانست که به جناح چپ میانه وابسته است، و پیش از این تلاش کرد خود را به جای کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری مطرح کند.

به گفته نویسنده این مقاله، در ابتدا به نظر می‌رسید میرال اکشنر قویترین نامزد معارضان باشد، اما در ادامه اینجه نیز اثبات وجود کرده و در حال حاضر رقابت جدی بین این دو است تا مشخص شود کدامیک وارد دور دوم می‌شود تا در مقابل اردوغان قرار گیرد.

براساس آخرین نظر سنجی ها، اردوغان می‌تواند با فاصله‌ای بسیار ناچیز بر این دو پیروز شود؛ بدین معنا، در صورتی که برنامه‌های تبلیغاتی اینجه و اکشنر با قدرت بیشتری دنبال شود، حتی احتمال پیروزی آن‌ها در انتخابات وجود دارد، بویژه اگر معارضان برای ایجاد تغییری متحد شوند.

نویسنده در پایان مقاله می‌گوید: طبق آنچه در صحنه سیاسی و مردمی در ترکیه شاهد آن هستیم، به نظر می‌رسد معارضان شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات شورای ملی دارند، نه در انتخابات ریاست جمهوری. با این حال، ممکن است معارضان در انتخابات ریاست جمهوری نیز از پیش بینی‌ها فراتر بروند و به این ترتیب، سیطره اردوغان در دوره دوم از بین رود.