آسوشیتد‌پرس گزارش داد، اتحادیه‌های مهم اردن یک روز اعتصاب عمومی در این کشور اعلام کردند.

طرح ایجاد اصلاحات در قوانین مالیاتی اردن، اعتراض‌های سراسری در این کشور را به همراه داشته است. اعتراض‌هایی که به «بهار عربی» شباهت داشته و «عبدالله دوم» پادشاه اردن را نگران کرده است.

این اعتراض‌ها حتی با کناره‌گیری دستوری «هانی الملقی» نخست‌وزیر پیشین اردن و روی کار آمدن دولتی جدید، پایان نیافته است.

تصمیم نخست‌وزیر جدید اردن برای بازنگری در قوانین جدید مالیاتی این کشور، نتوانسته مردم را آرام کند، چراکه آنها لغو کلی قوانین جدید مالیاتی را از دولت این کشور خواستارند.