براساس این نظرسنجی که نشریه &#۳۹;اکونومیست&#۳۹; روز چهارشنبه منتشر کرد، ۲۲ درصد از مردم مغرب نیز مخالف مجازات افرادی هستند که در ملاء عام تظاهر به روزه خواری می‌کنند.

براساس ماده ۲۲۲ قانون کیفری کشور مغرب، افرادی که در ایام ماه مبارک رمضان در ملاء عام، روزه خواری کنند، یک تا ۶ ماه زندانی می‌شوند و ملزم به پرداخت جریمه‌ای ۱۲۰ درهمی معادل ۱۲ یورو خواهند بود.

جامعه آماری این نظرسنجی بیش از یکهزار نفر را در بر می‌گرفت که مشارکت کنندگان از طریق تلفن در آن شرکت کرده اند.

مردم مغرب در بخش‌های مختلف آن با افرادی که در ملاء عام روزه خواری می‌کنند، واکنش‌های متغیری دارند، به عنوان مثال در بخش‌های شمالی و شرقی این کشور سخت گیری نسبت به این اقدام بسیار شدید است، درحالی که ساکنان جنوبی مغرب چندان اهمیتی به این پدیده نشان نمی‌دهند.