مرد 32 ساله هندی در"کرالا"که از به دنبا آمدن فرزند چهارم خود بسیار ناراحت بود،تصمیم گرفت بچه سه روزه خود را درون یک کلیسا بگذارد و برود. مرد هندی در آخرین لحظات فرزندش را بوسید و او را در گوشه ای از کلیسا تنها گذاشت بی خبر از آنکه دوربین مدار بسته این صحنه را ثبت کرده است. صبح روز بعد ماموران پلیس،این مرد را که بیتو نام داشت به همراه خانم  برابیتا همسر ۲۸ ساله اش در ایدابالی دستگیر کردند تا بازجویی های لازم از آنها به عمل آید.