بر اساس این گزارش،دانشگاهها تا شنبه ۲۰ خرداد مهلت دارند اسامی دانشجویان را به صندوق رفاه اعلام کنند.

گفتنی است،بر اساس اعلام صندوق رفاه به دلیل کمبود اعتبارات وام های ضروری بر اساس اولویت به دانشجویان پرداخت می شود.