فهرست بازیکنان تیم نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای تبریز مشخص شد. بازیکنان دعوت شده از سوی محمد وکیلی به تیم ایران باید سه شنبه شب خود را در محل اردو به کادرفنی معرفی کنند:

اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم نوجوانان به شرح زیر است:

پاسور

۱.ایمان قلیچ راد

۲.سهیل مسعود

دریافت کننده قدرتی

۱.کمیل اکبری

۲.امیر رضا ناصری

۳.عرفان جلالی نژاد

۴.امین خواجه

۵.امیرحسین همتی

قطر پاسور

۱.علی حاجی پور

۲.امیرحسین خانی

۳.بردیا سعادت

دفاع وسط

۲.رضا محمود آبادی

۳.محمد ولی زاده

۴.علیرضا عبداللهی

لیبرو

۱.رامین شهنوازی

۲.مصطفی کشمیری