سایت اسپور ایکس ترکیه خبر داد که باشگاه هایی از عربستان خواهان جذب په په، مدافع ۳۵ ساله تیم ملی پرتغال و عضو باشگاه بشیکتاش ترکیه است.

البته هنوز پیشنهادی رسمی به دست مدافع ۳۵ ساله پرتغالی نرسیده است. تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی با پرتغال همگروه است.