سایت النشره گزارش داد، پیتر بوریان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی خاطرنشان کرد: روند اصلی برای حل و فصل بحران سوریه باید از طریق مذاکرات ژنو صورت بگیرد.

وی در ادامه افزود: ما به خوبی می‌دانیم که نشست آستانه عاملی در راستای حل و فصل سیاسی مساله سوریه است و روند اصلی باید در ژنو باشد و ضروری است که منجر به حل و فصل سیاسی تمامی ابعاد بحران شود.

بوریان همچنین تصریح کرد: جایگزینی برای ژنو جهت حل بحران سوریه وجود ندارد.

این مسئول اتحادیه اروپا همچنین اظهار داشت: مذاکرات آستانه در کاهش مناطقی که شاهد درگیری است، نقش کلیدی‌ ایفا می‌کند.