وینفرد شفر سرمربی استقلال عکسی از خودش در اینستاگرام منتشر کرده که او را در حال ورزش کردن نشان می دهد.

.