رئیس فدراسیون فوتبال در جریان اردوی تیم ملی دچار کسالت شد و در بیمارستانی در ترکیه بستری شد. علی کریمی که مدت هاست انتقادات زیادی به عملکرد تاج در فدراسیون فوتبال دارد با انتشار تصویری از مهدی تاج روی تخت بیمارستان همراه با کنایه های همیشگی اش، برای او آرزوی سلامتی کرد.