خبرگزاری عربستانی "واس" گزارش داد که در تماس تلفنی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با عبدالله دوم، پادشاه اردن روابط برادرانه میان دو کشور و راه‌های تحکیم این روابط و همچنین مسائل مورد توجه دو طرف و تحولات اوضاع در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

هانی الملقی، نخست وزیر اردن روز دوشنبه استعفای خود را در پی اعتراضات برپا شده در این کشور به دلیل اوضاع اقتصادی ارائه داد. عمر الرزاز نیز به عنوان نخست وزیر اردن تعیین گشت.