«تونس الان» گزارش داد، وزیر کشور ایتالیا روز گذشته گفته بود، تونس کشور آزاد و دمکرات ، انسان های موجه و سالم را به ایتالیا نمی فرستد بلکه اکثرا زندانیان سابق را به ایتالیا می فرستد.

تونس الان افزود، مقام های وزارت خارجه تونس با ابراز تعجب از چنین سخنانی ،تاکید کردند اینگونه سخنان همسو با همکاری های دو کشور در خصوص مقابله با مهاجرت غیر قانونی نیست و نشان می دهد این مقام ایتالیایی از ساز و کارهای هماهنگی و همکاری دو کشور برای مقابله با این پدیده اطلاعی ندارد.

وزیر کشور ایتالیا روز گذشته گفته بود کشورش نمی تواند تبدیل به اردوگاه پناهجویان به اروپا شود.

شرایط نامناسب اقتصادی در برخی کشورهای آفریقایی باعث شده است شمار قابل توجهی از اتباع آن روانه کشورهای شمال آفریقا شوند تا از طریق دریای مدیترانه خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند.هرسال صدها مهاجر در دریای مدیترانه جان خود را از دست می دهند.

شنبه شب یک قایق حامل حدود ۲۰۰مهاجر در نزدیکی سواحل تونس در دریایی مدیترانه غرق شد و بیش از ۴۸ نفر جان خود را از دست دادند.