ساعت ۲۲ و ۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر شهر گوریه در شهرستان شوشتر را لرزاند.

این زلزله در عمق ۷کیلومتری به وقوع پیوست.

همچنین زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر در ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه و ۳۳ ثانیه میانرود از توابع دزفول و زلزله ای با قدرت ۲.۶ ریشتر در ساعت ۱۱ و ۵۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

خوشبختانه تاکنون از این زمین لرزه ها خسارتی گزارش نشده است.