سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توییتی درباره دو روز خاطره سازی که نسل‌شان تجربه کرده است نوشت: «نسل ما دو روز خاطره ساز دارند: روزی که امام خمینی از آسمان به زمین نشست و روزی که دوباره به آسمان رسید. دل‌مان برای آن دو روز تنگ می‌شود، روزهایی که به پهنای جان خندیدیم و گریستیم.»