حضور احمدی نژاد در مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)