۱- سازمان انرژی اتمی موظف است در چارچوب برجام مقدمات رسیدن به توان هسته‌ای ۱۹۰ هزار سو را فراهم کند.

۲- سازمان انرژی اتمی مقدمات اجرای دستورات ریاست جمهوری را از همین فردا آغاز کند.