صفا بولار با دریافت حکمی از دادگاه به دلیل دست داشتن در نقشه یک حمله تروریستی به موزه بریتانیا در مرکز لندن، به یکی از جوان ترین زنانی تبدیل شد که در انگلیس در یک پرونده تروریستی، گناهکار شناخته شده می شوند.

بولار متهم بود که در مورد انجام حمله تروریستی با استفاده از نارنجک و اسلحه، با دوست خود نوید حسین، یکی از اعضای گروه تروریستی داعش در سوریه، صحبت کرده است.

این دختر انگلیسی همچنین به تلاش برای مسافرت به سوریه برای کارهای تروریستی، توسط دادگاه گناهکار شناخته شد.

به گزارش گاردین، هنگامی که صفا بولار به اتهام تلاش برای سفر به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه دستگیر شده بود، طرح خود برای حمله به موزه را به خواهر بزرگترش سپرده بود.

خواهر ۲۲ ساله او پیش از این به طراحی حمله‌ای تروریستی در لندن با استفاده از چاقو اعتراف کرده بود. مادر ۴۴ ساله آنها نیز به همدستی و کمک در این طرح ها، اعتراف کرده است.

بدین ترتیب، این خانواده، اولین گروهک تروریستی مرتبط با داعش در انگلیس نام گرفت که تمامی اعضای آن زن هستند.