هواپیمای سبک یک خلبان دانشجو در ایالت کالیفرنیای آمریکا دچار مشکل فنی در قسمت موتور شد و به همین دلیل خلبان را وادار به فرود اضطراری در خیابان کرد.

این فرود اضطراری که سه روز گذشته توسط یک دانشجوی زن در شهر لس آنجلس رخ داد، هیچ گونه آسیب جانی یا مالی به کسی وارد نکرد و هواپیما به سلامت به زمین نشست.