این رسانه عرب زبان ادامه داد: آنچه وزیر خارجه امریکا در مورد ضرورت اتحاد خلیج فارس برای تضمین امنیت منطقه گفت، پیش از اعلام خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران بود.

دولتهای شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده در سال گذشته نشستی در ریاض برگزار کردند که طی آن پیش نویس تفاهمی برای تشکیل یک مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم را امضا کردند که در حال حاضر در معرض امتحان سختی قرار گرفته است و اعضای آن قصد دارند تحریمهای آمریکا علیه موسسات و افراد را إعمال کنند. در این میان قطر نیز در پی اجرای این تحریمهای آمریکایی است تا از تمجید و حمایت آن برخوردار شود.

تحلیلگران آمریکایی نزدیک به دولت ترامپ انتظار نداشتند که قطر از دولتهای چهار گانه خلیج فارس چشم پوشی کند. آنچه برای واشنگتن اهمیت دارد آن است که دوحه در خط گرایشهای آمریکا قرار گرفته و در مسیر تحقق استراتژی های محاصره ایران از کمک آن برخوردار باشد.

فراهم کردن شرایط لازم برای محاصره ایران در ابتدا ایجاد دریچه ای از سوی قطر را می طلبد، که با وجود نیازش به رابطه با ایران، امروز چاره ای جز این کار ندارد. ایران از بحران خلیج فارس استفاده کرد اما در صورتی که استراتژی آمریکا بخواهد موفق شود، این بهره گیری ایران از اوضاع بحران بین دولتهای خلیج فارس نمی تواند ادامه داشته باشد.

آمریکا قصد دارد ایران، نیروهای وابسته به آن و منابع مالی تقویت کننده این نیروها را از دروازه تحریمهای اقتصادی و مالی کنترل کند و این مساله نیازمند تدابیر و اقدامات سخت گیرانه ای است که می تواند به حد بستن دریچه ها با ایران و اعمال تحریم در حق دولتهایی برسد که از تحریمها سرپیچی کنند.

راه حل بحران دولتهای خلیج فارس با قطر تنها از گذرگاه واشنگتن عبور می کند. اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر درخواست آمریکا از پادشاه کویت مبنی بر دوری از پرونده مصالحه؛ صلحی که حتی در صورت وقوع منجر به بازگشت آبها به مسیر سابقش نمی شود. رابطه عربستان و قطر که از چند دهه پیش بی اعتمادی به آن راه یافته است، مانند رابطه بین برادر بزرگتر و کوچکتر است که به دلیل تجاوز برادر کوچکتر از حدود خود و گذشتن از خطوط قرمزی که برادر بزرگتر برای آن تعیین کرده بود، متشنج شده است.

حل بحران بین دولتهای عربستان، امارات، بحرین و مصر با قطر، بر پرونده های مورد اختلاف بین آنها و بعد سیاسی آن متمرکز شده و پیامدهای این اختلافات بر شورای همکاری های خلیج فارس را بررسی می کند.