روز گذشته مرکل همچون ادوار گذشته در محل اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال کشورش در اپان برای مسابقات جام جهانی روسیه، حاضر شد.

این اتفاق باعث شد تا برخی ورزشکاران دیگر رشته‌های آلمان از عالی‌ترین مقام سیاسی کشور خود انتقاد کنند.

موریتس فورسته،قهرمان هاکی که با تیم کشورش فاتح المپیک شد، در مصاحبه با دی‌ولت اظهارداشت:

متوجه نمی‌شوم چرا آنگلا مرکل به تمرینات تیم فوتبال می‌رود اما به مسابقات المپیک نمی‌آید.

این چهره خواهان احترام بیشتر صدراعظم به رشته‌های دیگر ورزشی شد.