اردوغان در گفت و گو با شبکه ان.تی.وی اظهار کرد: ما با حسن نیت در این راه فعالیت خواهیم کرد و گام های لازم را برخواهیم داشت، اما اتحادیه اروپا به وظایف خود در زمینه الحاق ترکیه عمل نمی کند.

وی تاکید کرد: اروپایی ها اگر نسبت به ترکیه حسن نیت داشته باشند، مساله الحاق را حل می کنند و گر نه ما به دنبال راه حل دیگری خواهیم بود.

وی در ادامه کشورهای اروپایی را در خصوص دموکراسی به داشتن رفتاری دوگانه و مبتی با دو رویی با ترکیه متهم کرد و گفت: هر آن چیزی که به اروپایی ها وعده دادیم، عمل کردیم اما آنها موانعی پیش روی ترکیه ایجاد کردند.

وی با انتقاد از جلوگیری از اقدامات تبلیغاتی و انتخاباتی حزب عدالت و توسعه توسط کشورهای اروپایی بیان کرد: آنها در مقابل، با فعالیت های انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) و حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) در اروپا همراهی می کنند.

وی تصریح کرد: کشورهای اروپایی از یک سو با فعالیت های انتخاباتی وزرای ما در جمع ترک های مقیم آن قاره مخالفت می کنند و از سوی دیگر با تروریست های فراری از ترکیه برای انجام فعالیت های تبلیغاتی علیه ما همکاری می کنند که این اقدامات اتحادیه اروپا، رفتاری دوگانه در خصوص دموکراسی محسوب می شود.

ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر موضوعات مختلف از جمله نحوه تعامل اروپایی ها با اقلیت های قومی ساکن در اروپا، مانع تراشی بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و نیز موضوع محدود شدن آزادی های اجتماعی و سیاسی در ترکیه اختلاف دارند.