حمید فرخ نژاد با انتشار عکسی از کودک مورد تعدی قرار گرفته افغانستانی در اصفهان، نوشت: «هموطنان عزیزم در استان اصفهان،به هر طریق و هر وسیله ای که میتوانند از خانواده افغانی (افغان ،افغانستانی،اهل افغانستان )که کودکشان در یکی از شهرهای مجاور مورد تعدی قرار گرفته حمایت و دلجویی کنید. شان ایرانی این نیست.»

58243