با وجود اینکه اون کاخ‌های زیادی دارد مقامات کره شمالی اجازه عکاسی از آنها را به خبرنگاران نمی‌دهند. بنا به گفته بادیگارد سابق رهبر کره شمالی، او حداقل 8 کاخ در داخل یا خارج از پایتخت دارد. محلی که از آن عکس‌برداری شده یکی از بزرگترین این کاخ‌هاست.

 

عکس‌ها: dailystar