وزیر دفاع قطر با تأکید بر لزوم حفظ برجام، اظهار داشت آمریکا عاقل‌تر از آن است که وارد جنگ با ایران شود.