سردار سرتیپ «محمداسماعیل کوثری» جانشین قرارگاه ثارالله با اشاره به برداشت‌های ناب امام خمینی (ره) از مکتب رهایی بخش اسلام ناب محمدی،گفت: ایشان همواره معتقد بودند که باید در مقابل زورگویان و زیاده خواهان عالم ایستاد.

وی با تاکید بر نصیحت‌های بسیار زیاد امام خمینی به نظام طاغوت افزود: زمانی که نظام شاهنشاهی به نصایح حضرت امام درباره دست کشیدن از وابستگی به آمریکا توجهی نکرده و آمریکایی ها نیز در جسارت به ملت ایران جریح تر شدند ، آنگاه امام همه چیز را بر علیه آمریکا علنی کردند.

کوثری تصریح کرد:پس از انقلاب اسلامی،اولین اقدام علنی حضرت امام علیه آمریکا تایید اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بود و پس از آن ایشان از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ نام بردند چرا که آمریکا با طراحی توطئه های پی در پی در صدد مشکل افرینی و براندازی جمهوری اسلامی بود.

جانشین قرارگاه ثارالله ادامه داد:امام خمینی (ره) تمام عقب افتادگی های کشور را زیر سر آمریکا می‌دانستند و هیچ ابایی هم از بیان مواضع ضد آمریکایی نداشتند.لذا ایشان فرمودند " آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند "و همین طور هم شد و آمریکا در سالیان طولانی هیچ غلطی نتوانست بکند.

وی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به فرمایشات حضرت امام درباره عدم اعتماد به آمریکایی ها ،گفت:اکنون مقام معظم رهبری نیز سیره و مواضع امام را ادامه داده اند و البته گذر زمان هم نشان دهنده،درستی بینش دقیق امام درباره آمریکا و مذاکره با شیطان بزرگ است چرا که تمام پیش بینی ها و صحبت های امام در قبال اعتماد به آمریکا و مذاکره باشیطان بزرگ به واقعیت پیوسته است.