این بالگرد که بر فراز محل سقوط هواپیما حرکت می کرد تنها چند قدم تا برخورد به کوه فاصله داشت اما خوشبختانه از این سانحه جان به در برد. در ویدئوی تصاویری از این لحظه پراضطراب را مشاهده می کنید.